Naši projekti

CEEFOR-ove aktivnosti uključuju izradu projekata, inženjering i ishodovanje svih uslova, dozvola i saglasnosti od lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa, uključujući lokacijsku, građevinsku i upotrebnu dozvolu, a koji su neophodni za izgradnju objekata.

NIS - Gazprom

2013-2015

CEEFOR je bio angažovan na poslovima izgradnje kogeneracionih postrojenja i gasnih elektrana ukupne snage 8 MW.

Solaris, Kladovo

2011-2014

Razvili smo studiju izvodljivosti i izradu glavnih projekata za dve fotonaponske elektrane u Srbiji koje se nalaze u Kladovu.

Termovent

2020

Solarna elektrana i nadstrešnica sa solarnim panelima i električnim punjačima, koji će korisnicima omogućiti napajanje električnih

 

Vinča CHP

2019-2020

CEEFOR je bio uključen u Projekat za izdavanje građevinske dozvole i Projekat izvođenja radova (Glavni projekat) za „Kompleks postrojenja za upravljanje otpadom Vinča za

Petka, Požarevac

 

U 2016. CEEFOR je dobio nagradu za izradu Studije opravdanosti za Pogon za proizvodnju električne energije, snage 9,9 MV u radnoj jedinici „Postrojenje“ koristeći

VE Kostolac

 

Tokom 2018. Konzorcijujm je sa CEEFOR-om kao liderom razvio projekat za građevinsku dozvolu za VE Kostolac, snage 66 MW za investitora JP EPS

DeLasol

2022

Stručnjaci CEEFOR-a su uradili projekat za trenutno najveću bifacijalnu solarnu elektranu na zemlji u Srbiji koja se nalazi na području opštine Lapovo.

Grundfos

Nakon pažljivog pregleda krovne površine i raspoloživih uslova, stručnjaci CEEFOR-a odlučili su da pri projektovanju koriste poslednju generaciju konstrukcije tipa „kućica“. 

Imate na umu projekat?

Na raspolaganju smo vam!

Kontaktirajte nas

Bulevar Oslobođenja 103, Belgrade

+381 (11) 40 63 160

+381 (11) 39 62 359

+381 (11) 77 04 566

info@ceefor.co.rs