Projekti

U nastavku su prikazani reprezentativni projekti iz oblasti primene mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
  1. Projekti poboljšanja energetske efikasnosti u industriji - Izrada verfikacionih energetksih audita
  2. Projekti poboljšanja energetske efikasnosti u industriji - Izrada detaljnih energetksih audita i idejnog rešenja
  3. Pružanje konsultantskih usluga na krednitnim linijama i marketinške kampanje
  4. Izrada projekata u oblasti obnovljivih izvora energije